StreekZorg Westelijke Mijnstreek

In 2007 concludeerde het Verwey-Jonker Instituut, dat maatschappelijke vraagstukken onderzoekt, in een rapport over vrijwilligerszorg dat de betrokken organisaties lokaal en regionaal allemaal eilandjes waren. Drie vrijwilligersorganisaties in de Westelijke Mijnstreek (de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen en Stein) herkenden dit beeld uit de eigen praktijk en vonden dat ze er iets mee moesten. De gemeente Sittard-Geleen was er op dat moment al van overtuigd dat vrijwilligerszorg een steeds belangrijkere rol in de samenleving zou gaan spelen en wilde daarin extra investeren. Zo ontstond StreekZorg Westelijke Mijnstreek: een samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties met als doel om meer mensen in een kwetsbare positie van dienst te zijn met de inzet van meer vrijwilligers. Aangezien vindplaatsen en verwijzers zich vaak in de hoek van formele zorg bevinden, is een subdoel van het netwerk om de verbinding met de formele zorg te verbeteren. Inmiddels bestaat het netwerk uit tien organisaties en doen ook de gemeenten Beek, Schinnen en Stein mee.

Meer informatie: www.streekzorgwestelijkemijnstreek.nl 

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.