Burgers

Voor individuele organisaties kan het lastig zijn om zichzelf en hun aanbod goed in beeld te brengen bij de doelgroep, bijvoorbeeld omdat tijd en middelen ontbreken voor krachtige communicatie. Helaas blijft een deel van de doelgroep daardoor verstoken van vrijwillige zorg. Met gezamenlijke informatie, in de vorm van flyers en websites, presenteren de organisaties elkaar in onderling verband: wie doet nou eigenlijk precies wat? Op die manier wijzen ze de burger de weg naar het aanbod dat het beste past. Dat kan heel eenvoudig door bijvoorbeeld op de achterkant van de flyer een simpel tabelletje op te nemen met welke organisatie(s) welke activiteiten te bieden hebben.

Grotere zichtbaarheid

De voorbeeldnetwerken weten hun zichtbaarheid te vergroten door letterlijk dichter bij de doelgroep plaats te nemen. Door fysiek daar aanwezig te zijn waar de indicaties gesteld of de informatie over ondersteuning geboden worden, bijvoorbeeld in de Wmo-loketten. Cliënten kunnen fysiek, telefonisch en/of per mail terecht bij een centraal contactpunt om de juiste zorgvrijwilliger te vinden. Daar zijn ze goed op de hoogte van het aanbod van de netwerkorganisaties en kunnen ze zorgvragers warm doorverwijzen naar het best passende aanbod. Een van de voorbeeldorganisaties heeft zelfs een servicebalie in de centrale bibliotheek, die zes dagen per week van tien uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds is bemenst, het draagt bij aan de naamsbekendheid en zorgt voor een uitstekende bereikbaarheid. Doordat de organisaties elkaar zo goed kennen, weten wat de ander biedt, is er ook sprake van onderlinge doorverwijzing van cliënten. Uiteindelijk is de meerwaarde van dit alles dat vraag en aanbod beter bij elkaar komen; dat de cliënt zo snel mogelijk ondersteuning krijgt van een vrijwilliger die past bij zijn persoonlijke situatie en vragen.

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.