Gemeenten

Door veranderingen in de langdurige professionele zorg en bezuinigingen op welzijn zullen burgers een groter beroep op vrijwilligers moeten doen. Lokale netwerkvorming is voor gemeente van meerwaarde vanwege de cruciale rol die vrijwilligersorganisaties spelen in de samenleving. De netwerkpartners zitten in het hart van het zorg- en welzijnsbeleid: de transities langdurige zorg, de Wmo, meer eigen verantwoordelijkheid en gemeenschapszin. Al die begrippen raken aan het werk van de vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn.

Als netwerk kunnen de organisaties hun gezamenlijke vrijwilligerskapitaal nog effectiever inzetten bij kwetsbare burgers: vraag en aanbod optimaal bijeenbrengen en de kwaliteit van vrijwillige zorg vergroten. Zo’n netwerk is een uitstekende gesprekspartner voor de gemeente om bijvoorbeeld aan het gelijkwaardige samenspel tussen formele en informele zorg vorm te geven en de vrijwillige inzet daarin te versterken. De praktijk leert dat beleidsambtenaren van gemeenten behoefte hebben om gevoed worden, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij het netwerkoverleg om te horen wat er speelt. 

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.