Vrijwilligersorganisaties

De opbrengst van samenwerking in een netwerk is voor organisaties heel divers. Dankzij de samenwerking kunnen zij van elkaar leren en zelfinzicht verkrijgen over de rol die zij kunnen en willen spelen.

Maar samenwerking biedt ook gelegenheid de bronnen te delen. Ze hoeven het wiel immers niet steeds opnieuw uit te vinden, ze kunnen gezamenlijk investeren in het bereiken en bedienen van de doelgroepen, bijvoorbeeld door gezamenlijke pr. Bovendien kunnen ze door goede onderlinge uitwisseling (in platformverband) beter inspelen op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

De voorbeeldnetwerken noemen verder de volgende voordelen van samenwerking:

  1. Beter zicht op het gezamenlijke speelveld: de diverse organisaties en hun activiteiten.
  2. Meer onderling vertrouwen, minder concurrentie: belang zorgvrager staat bovenaan.
  3. Kansen om hiaten en overlap in het gezamenlijke ondersteuningsaanbod scherp te krijgen en waar nodig op te pakken door nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
  4. Ruimte voor discussie over de koers voor de toekomst en actuele thema’s, zoals bezuinigingen op de formele zorg, nadruk op eigen kracht en netwerk, complexere hulpvragen en toegenomen isolement.
  5. De mogelijkheid om aangesloten organisaties gezamenlijk te ondersteunen en te adviseren, samenwerking verder te bevorderen en de gezamenlijke belangen te behartigen.
  6. Je kunt samen dingen doen die organisaties afzonderlijk niet kunnen, en daarmee kwaliteit en toegankelijkheid vrijwillige zorg verbeteren. Bijvoorbeeld het trainen van Wmo-consulenten, zodat zij weten naar welke organisaties ze het beste kunnen doorverwijzen.

Als netwerk ben je zichtbaarder en interessanter als gesprekspartner voor de gemeente. Met elkaar heb je beter zicht op wat er lokaal speelt, zoals toegenomen isolement en complexere hulpvragen, en kun je dit via vertegenwoordigers van het netwerk inbrengen bij beleidsmakers. 

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.