Initiatief nemen

De meeste samenwerkingsverbanden ontstaan allemaal van onderop, op initiatief van de organisaties zelf. Het is een belangrijke basis voor succesvolle netwerkvorming dat de behoefte aan samenwerking ook daadwerkelijk wordt gevoeld onder veldpartijen. Op het moment dat zij zich realiseren dat versnippering van het lokale aanbod, het werken op ‘eilandjes’ hun en de cliënten parten speelt, is als het ware de eerste steen gelegd. Wat niet wil zeggen dat er geen vrees voor concurrentie is. Alle voorbeeldnetwerken geven aan dat dit thema in het begin sterk speelde, de angst dat organisaties elkaars cliënten en vrijwilligers zouden ‘afpikken’. De behoefte aan meer overzicht en samenhang, aan kortere lijnen onderling en een sterkere profilering als sector was groter. 

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.