Opstarten

In de opstartfase van een samenwerkingsverband kunnen de volgende stappen behulpzaam zijn:

Stap 1: Uitgangssituatie bepalen

Breng met elkaar de uitgangssituatie goed in beeld. Wie zitten er precies aan tafel, met welke vrijwilligersactiviteiten houden zij zich bezig? De verschillende voorbeeldnetwerken geven aan dat organisaties elkaar vaak nauwelijks kennen en niet weten waar de ander zich mee bezighoudt.

Stap 2: Doelstellingen formuleren

Formuleer met elkaar een heldere doelstelling voor het netwerk, zodat hierover in een later stadium geen misvattingen kunnen ontstaan. Wat willen de deelnemers met elkaar bereiken, welke activiteiten gaan ze daartoe gezamenlijk oppakken? Denk onder meer aan kennisuitwisseling, deskundigheidsbevordering, werving en pr, een centraal contactpunt of gezamenlijke website. Zorg ook dat iedereen hetzelfde verstaat onder de beoogde activiteiten, om ruis te voorkomen. Naast een heldere doelstelling is het van belang tot een gezamenlijke visie op informele zorg te komen, die nader richting kan geven aan het netwerk.

Stap 3: Randvoorwaarden

Neem eenduidige besluiten over de randvoorwaarden die nodig zijn voor een goed functionerend netwerk. 

Bijdragen van bezoekers

Visie en ambitie Streekzorg Westelijke Mijnstreek

06 augustus 2014 ▪ Arthur Jansen ▪ Streekzorg Westelijke Mijnstreek

Gezamenlijke visie helpt ons netwerk verder.

Bijlage: 0036_Visie-en-ambitie-Streekzorg-Westelijke-Mijnstreek.pdf

Draag ook bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.