Commitment vastleggen

Omdat commitment zo belangrijk is, is het aan te bevelen om doelstelling, visie, criteria en werkwijze te formaliseren. Bijvoorbeeld door ze vast te leggen in een convenant. Dit is ook voor nieuwe leden van het netwerk belangrijk, zodat zij scherp hebben waar het netwerk voor staat en wat van netwerkpartijen wordt verwacht. Het moet duidelijk zijn dat samenwerking weliswaar niet verplicht is, maar ook zeker niet vrijblijvend. Maar niet alleen bij de deelnemers zelf moet sprake zijn van commitment, het is ook belangrijk dat de eigen organisatie hun deelname steunt. Dit kan bijvoorbeeld door directeuren een intentieverklaring te laten ondertekenen waarmee zij aangeven de betreffende persoon voldoende tijd te bieden om deel te nemen aan het netwerk en daaraan een bijdrage te leveren.

Van leden wordt verwacht dat ze op de bijeenkomsten zo veel mogelijk aanwezig zijn, of bij afwezigheid voor hun schriftelijke inbreng zorgen. De ervaring leert overigens dat wanneer de agenda van de bijeenkomsten echt iets toevoegt voor de deelnemers, zij graag bereid zijn te komen. Om te voorkomen dat deelnemers achterover gaan leunen, is het ook een idee om bij de organisatie van netwerkactiviteiten als voorwaarde te stellen dat er altijd een werkgroep van leden bij de voorbereiding betrokken is. 

Bijdragen van bezoekers

Convenant Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

04 september 2014 ▪ Irene de Lange ▪ Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Convenant van ons netwerk.

Bijlage: 0037_0033_0024_Convenant-Platform-Vrijwilligershulp-Zuid-Kennemerland.pdf

Draag ook bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.