Deelnamecriteria

Een netwerk kan ervoor kiezen deelname alleen open te stellen voor vrijwilligersorganisaties of breder. Het ene samenwerkingsverband laat ook organisaties voor (intramurale) professionele zorg en welzijn toe als ze werken met vrijwilligers en samenwerken met vrijwilligersorganisaties. Een andere heeft vooralsnog bepaald dat deelname alleen openstaat voor maatjesprojecten (met professionele coördinatie) buiten de muren van een instelling en varianten daarop, zoals klussen- en boodschappendiensten. 

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.