Wie bepaalt inhoud?

Om inhoudelijke invulling van de bijeenkomsten goed te regelen is het verstandig als het netwerk hier een verantwoordelijke voor aanwijst, bijvoorbeeld door een voorzitter en/of agendacommissie te benoemen. Uiteraard moeten deze personen op voldoende draagvlak kunnen rekenen, onder meer omdat er soms ook controversiële onderwerpen besproken moeten worden binnen het netwerk. Transparante criteria voor kandidaatstelling en benoeming dragen bij aan dit draagvlak. Ze moeten ook goed bereikbaar zijn voor de netwerkdeelnemers en openstaan voor hun inhoudelijke inbreng vooraf, tijdens en na de bijeenkomsten. Het is van belang dat de bijeenkomsten ruimte bieden aan organisaties om enerzijds zichzelf te presenteren en anderzijds aandacht besteden aan de gezamenlijkheid en aan de thema’s en ontwikkelingen die in het werkveld spelen.

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.