Steun van gemeente

Soms is het ook een eis van de gemeente dat lokale vrijwilligersorganisaties meer gaan samenwerken. Steeds vaker stellen gemeenten dat als voorwaarde voor subsidieverstrekking. De verschillende voorbeeldnetwerken zijn allemaal met steun vanuit de gemeente opgestart dan wel verder verstevigd. Bijvoorbeeld door de lokale ondersteuningsorganisatie voor vrijwilligers(zorg) subsidie te verstrekken voor een projectleider die het netwerk kan opzetten en coördineren. Voor de opzet van StreekZorg wezen gemeenten en organisaties in Limburg een neutrale procesbegeleider aan: een persoon die boven de partijen staat, zonder eigenbelang, die kan sturen en de voortgang kan bewaken.

Overigens lijken gemeenten niet geneigd die netwerken ook na die opstartfase tot in lengte van dagen (geheel) financieel te ondersteunen, maar verwachten zij dat netwerkpartners de coördinatie-/netwerkkosten uiteindelijk zelf voor hun rekening nemen, bijvoorbeeld door contributie te heffen of financiering te zoeken voor projecten van het netwerk. 

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.