Financiering

In de huidige tijd is het voor vrijwilligersorganisaties geen eenvoudige opgave de financiering rond te krijgen. Deels krijgen zij nog ‘structurele’ gemeentesubsidie, maar steeds vaker onder voorwaarde dat ze samenwerken in een netwerk. Soms is ook gemeentesubsidie beschikbaar om zo’n netwerk op te zetten en aan de coördinatie daarvan vorm te geven. Maar omdat ook deze subsidie geen vaststaand gegeven is, doet een netwerk er goed aan na te denken over alternatieve financieringsbronnen.

Het kan lidmaatschapsgeld heffen of kijken of het middelen binnen kan halen via de weg van maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). Zo kreeg een van de netwerken een gratis kantoorpand aangeboden om te gebruiken. De eigenaar deed dit vanuit de MBO-gedachte.

Daarnaast kan het netwerk proberen incidentele (project)financiering te vinden voor innovatieve activiteiten die de samenleving verder vooruit kunnen helpen. Zoals het project Het Nieuwe Zorgwerken in Haarlem, waarin plusvrijwilligers worden ingezet in intramurale ‘proeftuinen’ ter aanvulling op de formele zorg. Zorginstellingen die hieraan als proeftuin willen deelnemen betalen 5000 euro (eventueel bekostigd via fondsenwerving) voor ontwikkeling van deze methodiek. De animo hiervoor is door de bezuinigingen in de langdurige zorg groot.

Bijdragen van bezoekers

Flyer Het Nieuwe Zorgwerken

30 juli 2014 ▪ Irene de Lange ▪ Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Met ons innovatieve project Het Nieuwe Zorgwerken proberen we als netwerk financiering binnen te halen.

Bijlage: 0032_0027_Flyer-Het-Nieuwe-Zorgwerken.pdf

Draag ook bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.