Kwaliteitsverbetering

De terugkerende netwerkoverleggen bieden een uitstekende gelegenheid om met elkaar te werken aan sectorontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Daar is doorgaans veel behoefte aan onder de deelnemers. Ze krijgen veelal te maken met dezelfde thema’s, zoals veranderend beleid voor zorg en welzijn, dat consequenties heeft voor de invulling van het bestaande aanbod en voor ontwikkeling van nieuw aanbod. Samen kunnen zij vormgeven aan het eigen vrijwilligersbeleid, de randvoorwaarden bespreken: grenzen, vrijwilligersvergoedingen, begeleiding, VOG, etc. Niet alleen kan in het netwerk kennis vanuit de vrijwilligerscentrale worden ingevlogen, maar ook vanuit landelijke kennis- en steunorganisaties. Zij kunnen het netwerk informeren of trainen op actuele thema’s, zoals sociale-netwerkversterking of het herkennen van sociaal isolement en hoe daarin te handelen. 

Scholen van vrijwilligers

Netwerkdeelnemers kunnen ook samenwerken in het scholen van vrijwilligersen op die manier zorgen voor kruisbestuiving. Dat kan op verschillende manieren: door het openstellen van eigen trainingen voor vrijwilligers van andere netwerkdeelnemers of door een gezamenlijke scholing voor vrijwilligers te bieden op thema’s die bij verschillende organisaties spelen, bijvoorbeeld over actief luisteren en gespreksvaardigheden. Daarnaast bestaan ook (sterk gespecialiseerde) opleidingsmogelijkheden die landelijke koepels van vrijwilligersorganisaties aanbieden. Ook de vrijwilligersacademies die op diverse plaatsen bestaan en ontstaan, bieden gelegenheid om scholing van vrijwilligers meer gezamenlijk aan te pakken. 

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.