Lobby

Om voldoende (project)financiering binnen te halen is het zaak dat het netwerk kan aanhaken op actuele thema’s, zoals het toenemend belang van zelfhulp, vriendenkringen, wijkgericht werken, eenzaamheidsbestrijding, ketenzorg dementie en aandacht voor plusvrijwilligers (ook in relatie tot de overheveling van begeleiding). In hun lobby richting potentiële financiers zullen netwerkpartners moeten aantonen hoe zij hierin een rol kunnen spelen. Het netwerk dient een logisch verhaal richting de gemeente(n) te hebben, dat getuigt van resultaatgerichtheid en ondernemerschap. Het gaat erom met één stem, dus niet als afzonderlijke clubs, te overtuigen dat het netwerk een onmisbare partij is in de samenleving.

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.