Vraag/aanbod afstemmen

Vraag en aanbod op elkaar afstemmen, dat is bij uitstek een thema waar het netwerk van grote meerwaarde kan zijn en komt daarom vaak terug in de doelstelling van de netwerken. Door het netwerk maken organisaties kennis met elkaars aanbod en kunnen ze daarin de overlap en hiaten ontdekken. Diverse voorbeeldnetwerken hebben een inventarisatie gehouden om duidelijk te krijgen wat de verschillende deelnemers precies aan ondersteuning aanbieden.

De voorbeeldnetwerken geven aan dat het helemaal geen kwaad kan de overlap af en toe ter discussie te stellen en te kijken of het ook anders kan, bijvoorbeeld door activiteiten te bundelen of integreren. Ook gaan zij met elkaar het gesprek aan wat politiek-maatschappelijke tendensen voor hun aanbod kunnen betekenen, zoals bezuinigingen in de formele zorg en overheveling van begeleiding er bijvoorbeeld toe leiden dat ander type vrijwilligers nodig zijn, of vrijwilligers die kunnen helpen bij netwerkversterking. 

Bijdragen van bezoekers

Inventarisatieformulier activiteiten

30 juli 2014 ▪ Irene de Lange ▪ Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Met dit formulier inventariseerden we met welke activiteiten de aangesloten organisaties zich bezighouden.

Bijlage: 0031_0023_Inventarisatieformulier.pdf

Draag ook bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.